U kunt weer markten veroveren,
goede producten of diensten afleveren
en klanten tevreden stellen.

Bedrijven en mensen terugbrengen in een positie waarin
ze bezig kunnen zijn met waar ze goed in zijn: markten
veroveren, goede producten of diensten afleveren en
klanten tevreden stellen. Met als resultaat: positieve
klanten en medewerkers, een gezonde bedrijfsvoering
en tevreden aandeelhouders. KAPITAAL DAT WERKT.

BEDRIJFSOPVOLGING OF -OVERDRACHT

Een bedrijf heeft een mooie en vaak al lange staat van dienst. Door de continue veranderingen in de markt is er wel een toenemende noodzaak om te vernieuwen en het bedrijf naar een nieuwe fase te leiden.

De huidige ondernemer acht zich door leeftijd en /of gezondheidsredenen niet meer de juiste persoon om dit proces te leiden en wil graag het stokje doorgeven. Er is echter geen directe opvolging of overnemende partij beschikbaar.

Eigenlijk had de voorbereiding hiervoor al eerder moeten beginnen, maar om diverse redenen is het toch steeds weer uitgesteld. Zeer herkenbaar, maar zeker niet altijd het beste voor uw onderneming….

Het vraagstuk van bedrijfsopvolging of bedrijfsoverdracht is vaak net zoveel een emotioneel als rationeel proces. Complex omdat verschillende belangen en rollen met elkaar vervlochten zijn.

Dockpoint kan de opvolgende partij in uw bedrijf zijn. Of de partij die met u voor de opvolging zorgt.

Wellicht nemen we een belang en leiden we samen - op basis van een gezamenlijk opgesteld plan - het bedrijf nog door een overgangsperiode. Zo kunnen we in alle rust werken aan waarde-creatie en over een aantal jaren een goede koper / opvolger zoeken; een ‘smart exit’.

Dockpoint zorgt niet alleen voor stabiliteit, maar begeleidt het bedrijf tevens door de benodigde veranderingen en/of groei en legt hiermee een stevige basis voor de toekomst.
Copyright ©2024 Dockpoint