U kunt weer markten veroveren,
goede producten of diensten afleveren
en klanten tevreden stellen.

Bedrijven en mensen terugbrengen in een positie waarin
ze bezig kunnen zijn met waar ze goed in zijn: markten
veroveren, goede producten of diensten afleveren en
klanten tevreden stellen. Met als resultaat: positieve
klanten en medewerkers, een gezonde bedrijfsvoering
en tevreden aandeelhouders. KAPITAAL DAT WERKT.

Onze ambitie is om te investeren in bedrijven die hulp kunnen gebruiken, met de doelstelling van effectief herstel waar nodig en lange termijn groei.

Bedrijven kunnen om verschillende redenen behoefte hebben aan kapitaal en/of ondersteuning:

  • een bedrijf dat zich in zwaar weer bevindt, dat te maken heeft met een liquiditeitstekort of sombere vooruitzichten
  • een onderneming die in een overgang zit naar een nieuwe fase of bedrijfsmodel, waarvoor nieuwe competenties nodig zijn
  • een ondernemer die mooie kansen ziet voor groei, maar de middelen simpelweg niet heeft om deze kansen te verzilveren

In al deze gevallen is er vaak sprake van een uitdagende situatie waarin veel aspecten tegelijk gemanaged moeten worden. Wat extra hulp om weer succesvol te kunnen gaan ondernemen zit hem vaak niet alleen in een extra financiĆ«le injectie in het bedrijf; wij brengen  

  • risicodragend kapitaal
  • scherpe analyses en oplossingsrichtingen met focus
  • ondernemerschap en management
  • toegang tot marktkennis en netwerken
  • plezier in het werk

Alles gericht om op een no-nonsense manier een onderneming weer zo snel mogelijk on track te krijgen.

Bedrijfsopvolging

 

Een bedrijf heeft een lange staat van dienst. Door de continue veranderingen in de markt is er een toenemende noodzaak om te vernieuwen en het bedrijf naar een nieuwe fase te leiden. De huidige ondernemer acht zich door leeftijd en/of gezondheidsredenen niet meer de juiste persoon om dit proces te leiden en wil graag het stokje doorgeven. Er is echter geen directe opvolging of overnemende partij beschikbaar...

 

Dockpoint kan op basis van een gezamenlijk opgesteld plan samen met de ondernemer het bedrijf door een overgangsperiode sturen, zodat in alle rust en vanuit een waardepropositie gezocht kan worden naar een opvolger dan wel koper. Dockpoint zorgt niet alleen voor stabiliteit maar begeleidt het bedrijf tevens door de benodigde veranderingen en/of groei en legt hiermee een stevige basis voor de toekomst. Op het moment dat het bedrijf wordt overgedragen, is de onderneming goed gepositioneerd voor een nieuwe succesvolle fase en een verkoop tegen een goede prijs.

Copyright ©2017-2020 Dockpoint